Jump to content

ביטוח לאוטו

אצל מי עשיתם? מה זה כולל?

ביטוח אצל היבואן מתפאר בחלפים מקוריים בזמן תיקון. חדש תמורת חדש או חדש תמורת ישן? וובי זה שווה או שזה בנצ'מארק לביטוח יקר?


1 נושא בפורום הזה

  1. ST12345
×
×
  • תוכן חדש...